Apri album

prisma13time84tar87_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma13fil84_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma1600bio83_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1600fabio200_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1600bue84_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1300massi85_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma1500time83_t1.jpg

Lancia Prisma 1500
prisma1300bio84_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1383tar90black_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1300audi_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma1300fil85_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma1600time84_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1300massimo83_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma-dan_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1300fotos483_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prismamassimo85_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma1600bgbomber_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma16bomber_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma15an84bue_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prisma16an85fiestalex_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma15pafer_t1.jpg

Lancia Prisma 1500
prisma16bue83_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma16an84hydra_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma15an85bue_t1.jpg

Lancia Prisma 1500
prisma1300_t1.jpg

Lancia Prisma 1300
prsima-1500danto_t1.jpg

Lancia Prisma 1500
prisma1600aodan_t1.jpg

Lancia Prisma 1600
prisma1600fra80_t1.jpg

Lancia Prisma 1600